Gedragscode

Wij doen ons uiterste best om onze gasten een prettig, rustig en veilig verblijf te bieden. Zowel van onze zorgverleners en medewerkers, als van patiënten en bezoekers, verwachten wij dat zij zich correct gedragen.

gedragscode haaglandenclinics
gedragscode haaglandenclinics
gedragscode haaglandenclinics

Wat u van ons mag verwachten:

• Wij ontvangen onze patiënten en bezoekers vriendelijk en behandelen hen met respect.
• Wij geven aandacht aan onze patiënten, luisteren naar hun wensen en tonen begrip en inlevingsvermogen.
• Wij informeren onze patiënten op een eerlijke en begrijpelijke manier over de zorg die we verlenen.
• Wij kijken kritisch naar onszelf, nemen feedback serieus en staan open voor verbetering.
• Wij respecteren ieders privacy en gaan zorgvuldig om met informatie over onze patiënten.

Wat wij van iedereen verwachten:

• Wij accepteren geen belediging, discriminatie, bedreiging,
agressie, geweld, intimiteiten en/of seksuele intimidatie jegens wie dan ook.
• Alcohol, drugs en/of wapens zijn niet welkom in of rondom ons gebouw.
• Diefstal en vandalisme worden niet getolereerd.
• Bewaar zo veel mogelijk de rust. Respecteer het verzoek om even de kamer te verlaten, bijvoorbeeld tijdens het bezoek bij de arts. Telefoneer buiten gehoorafstand van anderen.
• Fotograferen, filmen en geluidsopnamen maken voor professioneel gebruik mag alleen na toestemming van de manager. Wilt u voor privégebruik opnamen maken van uw eigen behandeling of onderzoek, vraag dan vooraf instemming aan de zorgverlener en respecteer zijn/haar privacy.
• Collecteren, verkopen, enquêteren, interviewen, het uitdelen van folders en het ophangen van posters door partijen van buiten de kliniek is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de manager.
• Help ons de kliniek schoon en veilig te houden. Gooi afval in afvalbakken. Meld eventuele onveilige situaties aan de receptie.
• Om u de nodige zorg te kunnen bieden, kan het nodig zijn dat volledig gezicht bedekkende kleding wordt afgedaan.
• In onze kliniek geldt een algeheel rookverbod. Rookt u buiten het gebouw, respecteer dan de rookzones. Voor sommige patiënten kan het ondraaglijk zijn om door rook te moeten lopen.
• Dieren mogen niet in de kliniek komen. Voor hulphonden geldt een uitzondering.

gedragscode haaglandenclinics
gedragscode haaglandenclinics

Wat u van ons mag verwachten:

• Wij ontvangen onze patiënten en bezoekers vriendelijk en behandelen hen met respect.
• Wij geven aandacht aan onze patiënten, luisteren naar hun wensen en tonen begrip en inlevingsvermogen.
• Wij informeren onze patiënten op een eerlijke en begrijpelijke manier over de zorg die we verlenen.
• Wij komen onze afspraken na.
• Wij kijken kritisch naar onszelf, nemen feedback serieus en staan open voor verbetering.
• Wij respecteren ieders privacy en gaan zorgvuldig om met informatie over onze patiënten.

 

Wat wij van iedereen verwachten:

• Wij accepteren geen belediging, discriminatie, bedreiging,
agressie, geweld, intimiteiten en/of seksuele intimidatie jegens wie dan ook.
• Alcohol, drugs en/of wapens zijn niet welkom in of rondom ons gebouw.
• Diefstal en vandalisme worden niet getolereerd.
• Bewaar zo veel mogelijk de rust. Respecteer het verzoek om even de kamer te verlaten, bijvoorbeeld tijdens het bezoek bij de arts. Telefoneer buiten gehoorafstand van anderen.
• Fotograferen, filmen en geluidsopnamen maken voor professioneel gebruik mag alleen na toestemming van de manager. Wilt u voor privégebruik opnamen maken van uw eigen behandeling of onderzoek, vraag dan vooraf instemming aan de zorgverlener en respecteer zijn/haar privacy.
• Collecteren, verkopen, enquêteren, interviewen, het uitdelen van folders en het ophangen van posters door partijen van buiten de kliniek is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de manager.
• Help ons de kliniek schoon en veilig te houden. Gooi afval in afvalbakken. Meld eventuele onveilige situaties aan de receptie.
• Om u de nodige zorg te kunnen bieden, kan het nodig zijn dat volledig gezicht bedekkende kleding wordt afgedaan.
• In onze kliniek geldt een algeheel rookverbod. Rookt u buiten het gebouw, respecteer dan de rookzones. Voor sommige patiënten kan het ondraaglijk zijn om door rook te moeten lopen.
• Dieren mogen niet in de kliniek komen. Voor hulphonden geldt een uitzondering.

Een impressie van Haaglanden Clinics GREEN

Geen zin in lange wachttijden?
Bij ons wordt u snel geholpen!