Klachtenprocedure

Alle medewerkers van Stichting Haaglanden Clinics doen hun uiterste best om hun werk zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. We willen dat u als klant tevreden bent en blijft.

Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval horen we dat graag. Zo kunnen we samen met u naar een passende oplossing zoeken en kunnen we vergelijkbare klachten in de toekomst voorkomen. Uw klacht helpt ons om onze zorg te verbeteren en onze cliënttevredenheid hoog te houden.

Doorverwezen naar Haaglanden Clinics of op zoek naar een kaakchirurg?

Procedure
Bespreek uw klacht eerst met de betrokken arts of medewerker. Een goed gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Komt u er samen niet uit of praat u liever met iemand anders? Neemt u dan contact op met onze Klachtenfunctionaris via klacht@haaglandenclinics.nl.

De klachtenfunctionaris onderzoekt uw klacht en bemiddelt tussen u en de betrokken arts of medewerker. Op deze manier kan snel een passende oplossing worden gevonden. Uiteraard wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld. Bemiddeling en behandeling van uw klacht binnen Haaglanden Clinics is kosteloos.

Geschillencommissie
Bent u na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris niet tevreden? Dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. De commissie is onafhankelijk en onpartijdig. Ze brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen cliënt en kliniek.

Belangrijk: bij aanvang van een geschilprocedure bent u klachtengeld verschuldigd en moet u eventueel het onbetaalde deel van de rekening in depot storten. U kunt hier meer over lezen in de brochure van de Geschillencommissie.

Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Geheimhouding
Alle medewerkers van Stichting Haaglanden Clinics en de leden van de Geschillencommissie zijn verplicht tot geheimhouding. Gegevens worden pas aan derden ter beschikking gesteld als u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Een impressie van Haaglanden Clinics GREEN

Geen zin in lange wachttijden?
Bij ons wordt u snel geholpen!