Raad van Toezicht2021-11-08T10:05:29+00:00

Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit onafhankelijke leden met bestuurservaring op relevant medisch, juridisch en financieel gebied.

De raad houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene zaken in Haaglanden Clinics en de met haar verbonden onderneming.

Hij staat het bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Haaglanden Clinics en de met haar verbonden onderneming.

De raad van toezicht is bereikbaar via rvt@haaglandenclinics.nl en bestaat uit de volgende 3 leden:

  • Mw. drs. Y.M. (Yvonne) van Geenhuizen
  • Dhr. mr. M.G.P.E. (Maarten) van der Voort
  • Dhr. drs. J.M. (Marco) Kerkvliet