Rechten en plichten

Uw rechten en plichten als cliënt van Haaglanden Clinics.

1. Rechten en plichten.
Als u in Haaglanden Clinics wordt behandeld vertrouwt u zich toe aan de zorg van het team. Er ontstaat een (ongeschreven) behandelingsovereenkomst tussen enerzijds de cliënt (opdrachtgever) en anderzijds onze kliniek. Beide partijen komen enkele rechten en plichten toe op grond van deze overeenkomst. U heeft bij behandeling in onze kliniek onder meer recht op informatie, privacy en klachtbehandeling.

2. Informatie en toestemming
U heeft recht op informatie over uw behandeling. Uw behandelaar is verplicht om u uitleg te geven over uw klacht, over de verschillende mogelijkheden van onderzoek en behandeling en over de voor- en nadelen hiervan. Deze informatie heeft u nodig om toestemming te kunnen geven. U mag een onderzoek of behandeling ook weigeren. U heeft echter ook de plicht om uw behandelaar goed en volledig te informeren.

Laat u dus vooraf goed informeren:

  • Voordat u met het onderzoek of de behandeling instemt, is het belangrijk dat u weet wat er gaat gebeuren, welke risico’s eraan zijn verbonden en of er bijvoorbeeld nog een alternatieve behandeling mogelijk is.
  • Naarmate een onderzoek of behandeling ingrijpender is, moet de arts u meer en specifieker informeren zodat u een goede afweging kunt maken om toestemming te geven (of te weigeren).

3. Privacyreglement
Als klant heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens en levenssfeer. Haaglanden Clinics bewaart uw gegevens in een digitaal medisch dossier. Volgens de wettelijke vastgestelde regels is het bewaartermijn 20 jaar.  Dit dossier bevat medische gegevens over onderzoeken en behandelingen die u al heeft gehad. Om uw privacy te beschermen, is er de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verordening staat onder meer waarvoor Haaglanden Clinics uw gegevens mag gebruiken en hoe we uw gegevens moeten bewaren. Ook mag u volgens deze wet uw dossier inkijken of om een afschrift ervan vragen. Deze informatie staat ook in onze Privacyreglement.

4. Algemene voorwaarden
In de algemene voorwaarden staan de regels en voorwaarden die Haaglanden Clinics standaard hanteert bij het aangaan van een overeenkomst. U kunt de algemene voorwaarden raadplegen: algemene voorwaarden Haaglanden Clinics

5. Klachtenafhandeling
Alle medewerkers van Stichting Haaglanden Clinics doen hun uiterste best om hun werk zo goed en correct mogelijk uit te voeren. We willen dat u als klant tevreden bent en blijft. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval horen we dat graag, via de klachtenprocedure. Zo kunnen we samen met u naar een passende oplossing zoeken en kunnen we vergelijkbare klachten in de toekomst voorkomen. Uw klacht helpt ons om onze zorg te verbeteren en onze cliënttevredenheid hoog te houden.

klachten@haaglandenclinics.nl

In het kader van goede zorg houden onze behandelaars uw verwijzer op de hoogte van de behandeling die u heeft ondergaan in Haaglanden Clinics. Mocht dit niet wenselijk zijn, dan horen wij dit graag van u.

Een impressie van Haaglanden Clinics GREEN

Geen zin in lange wachttijden?
Bij ons wordt u snel geholpen!