Kwaliteitsbeleid

Bij Haaglanden Clinics staat uw veiligheid voorop. Om uw veiligheid te waarborgen hebben wij met elkaar afspraken gemaakt en vastgelegd in onze gedragscode: Your safety, our priority. De gedragscode is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Stichting Haaglanden Clinics en betreft een werkafspraak tussen de kliniek en haar medewerkers.

Onze medewerkers:

 • Houden zich tijdens het werk aan de huisregels, voorschriften en protocollen van Haaglanden Clinics.
 • Zorgen dat zij op de hoogte zijn en blijven van nieuwe voorschriften en protocollen.
 • Werken veilig volgens de voorgeschreven protocollen en letten erop dat hun collega’s veilig werken.
 • Spreken hun collega’s aan op (mogelijk) onveilige situaties.
 • Werken volgens de hygiënerichtlijnen zoals die zijn voorgeschreven in het hygiëneprotocol.
 • Voeren alleen werkzaamheden uit waarvoor zij bevoegd en bekwaam zijn.
 • Denken mee om risico’s en schade te voorkomen.
 • Informeren waar nodig de cliënten over hun veiligheid in onze kliniek.
 • Weten dat zij de plicht hebben om te zwijgen over feiten en gegevens van derden (cliënten en bedrijfsinformatie), die zij bij het uitoefenen van hun beroep te weten zijn gekomen.
 • Melden eventuele risico en schade via het meldingenportaal van ons kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Weten hoe te handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bij een cliënt.
 • Weten dat hun inbreng over veiligheid, privacy en hygiëne door de directie wordt gewaardeerd.
 • Weten dat, als zij zich niet aan het kwaliteitsbeleid van Haaglanden Clinics houden, dit een waarschuwing of ontslag tot gevolg kan hebben.

Een impressie van Haaglanden Clinics GREEN

Geen zin in lange wachttijden?
Bij ons wordt u snel geholpen!