Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen die hier in hun werk zicht op hebben. De Meldcode helpt beroepskrachten bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Doorverwezen naar Haaglanden Clinics of op zoek naar een kaakchirurg?

Sinds 1 juli 2013 zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de wet verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Artsen zijn bij signalen van mishandeling en geweld verplicht gebruik te maken van de meldcode, hoewel een melding doen niet altijd verplicht is.

De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is in 2019 uitgebreid met een afwegingskader. Dit afwegingskader helpt artsen met het maken van een beslissing om wel of niet te melden. Het gebruik van dit afwegingskader is per 1 januari 2019 verplicht.

Een impressie van Haaglanden Clinics GREEN

Geen zin in lange wachttijden?
Bij ons wordt u snel geholpen!