Veelgestelde vragen Samenwerking2020-03-10T14:26:50+00:00

Veelgestelde vragen Samenwerking HMC

Over de samenwerking

Stichting Haaglanden Clinics en Haaglanden Medisch Centrum hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kaakchirurgie en slaapgeneeskunde. In Haaglanden Clinics wordt veelal de laagcomplexe zorg uitgevoerd in beide specialismen. Wordt er meer complexe zorg gevraagd, dan verwijst de medisch specialist van Haaglanden Clinics uw patiënt naar HMC voor verdere behandeling. De specialisten werken in beide locaties.

Ja, dat kan. U mag zelf kiezen waarnaar u verwijst. Stichting Haaglanden Clinics werkt samen met HMC om de wachttijden in de regio de verkorten. Uw patiënt krijgt dus altijd een snelle en doelmatige behandeling, of in HMC of in de Stichting Haaglanden Clinics.

Ja, voor complexe zorg verwijst Stichting Haaglanden Clinics uw patiënt door naar HMC.

De kaakchirurgen en specialisten KNO/Neurologie en Longgeneeskunde uit HMC werken ook in Haaglanden Clinics.

Voor laag complexe zorg kunnen patiënten nu ook in de Stichting Haaglanden Clinics terecht.. Als de medisch specialist vindt dat er sprake is van hoog complexe zorg, dan is er goede vervolgzorg in HMC beschikbaar.

Voor laagcomplexe zorg kunnen patiënten nu naast in HMC ook in Stichting Haaglanden Clinics terecht. Hierdoor zijn de wachttijden korter.

Zowel HMC als Stichting Haaglanden Clinics vinden het belangrijk om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren die aan de geldende normen en richtlijnen voldoet. Dat wordt zowel intern als extern regelmatig getoetst en waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd.

U bepaalt zelf waarheen u de patiënt verwijst. Dat kan schriftelijk maar ook via Zorgdomein.

Op de websites van HMC en van de Stichting Haaglanden Clinics staat informatie over de klachtenprocedure.

Over Stichting Haaglanden Clinics

De Stichting Haaglanden Clinics is een nieuw zelfstandig behandelcentrum (ZBC) in Den Haag, gespecialiseerd in kaakchirurgie en slaapgeneeskunde. Het ZBC heeft een volledige vergunning van het Ministerie van VWS en is ZKN gecertificeerd. Alle behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.
De medisch specialisten kaakchirurgie die in Stichting Haaglanden Clinics werken zijn eigenaar. Zij hebben Stichting Haaglanden Clinics zelf opgezet en gefinancierd.

Stichting Haaglanden Clinics heeft een vergunning van het Ministerie van VWS om zorg te mogen leveren. Stichting Haaglanden Clinics levert deze zorg onder de basisverzekering. Stichting Haaglanden Clinics heeft zich toegelegd op uitsluitend laagcomplexe Kaakchirurgie en Slaapgeneeskunde.

Alle uitgevoerde behandelingen met kaakchirurgie en slaapgeneeskunde vallen onder de basisverzekering. Stichting Haaglanden Clinics heeft hiervoor met bijna alle zorgverzekeraars contracten gesloten.

Ja, alle tarieven worden door de overheid vastgesteld maar Stichting Haaglanden Clinics krijgt meestal een lagere vergoeding van de zorgverzekeraar. Stichting Haaglanden Clinics werkt altijd goedkoper dan een ziekenhuis en daardoor kan het tarief ook lager zijn. Uw patiënt merkt daar niets van want behandelingen in laagcomplexe zorg zijn in HMC en de Stichting Haaglanden Clinics identiek en vallen onder de basisverzekering.

Meer informatie:
www.haaglandenclinics.nl
www.haaglandenmc.nl

Veelgestelde vragen voor

Kaakchirurgie
Slaapgeneeskunde
Maak kennis met het team