Informatiefolder
implantaat plaatsen bij Haaglanden Clinics

U heeft gekozen voor één of meerdere implantaten in uw kaak. In deze folder leest u meer over de behandeling en de periode na de behandeling.

Wat zijn implantaten
Implantaten zijn kunstmatige wortels, vervaardigd uit titanium, die in het kaakbot worden geplaatst. Voor patiënten die een tand of kies missen, kan dit een uitgelezen oplossing zijn. Het implantaat neemt de functie van de tandwortel over. Implantaten kunnen gebruikt worden voor het ondersteunen van kronen en bruggen, maar ook het ondersteunen van een kunstgebit.

Verdere voorbereiding
Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, bespreekt de kaakchirurg met u hoe u daar mee om moet gaan.

  • Het is belangrijk dat uw lippen in goede conditie zijn. We raden u aan om gedurende een aantal dagen voor de behandeling de lippen regelmatig in te vetten. Dit vermindert de kans op kloofjes tijdens de behandeling.
  • Voorafgaande aan de behandeling krijgt u een spoelmiddel om de mond gedurende één minuut te spoelen.

De behandeling
Het inbrengen van de implantaten vindt poliklinisch plaats. Tijdens de behandeling dekken we uw hoofd en bovenlichaam af met een steriele doek. We adviseren u daarom niet te warme kleding aan te trekken. U krijgt een plaatselijke verdoving. Zodra de verdoving werkt, begint de behandeling. Uw tandvlees wordt geopend. Er wordt een gaatje in uw kaakbot geboord. Vervolgens wordt het implantaat in uw kaak geplaatst. Daarna wordt uw tandvlees gehecht. Het aanbrengen van één of enkele implantaten duurt ongeveer dertig tot zestig minuten. Er wordt na het aanbrengen van de implantaten nog een röntgenfoto gemaakt. Soms wordt er ook tijdens de behandeling een röntgenfoto gemaakt.

Na de behandeling
Nadat de implantaten zijn ingebracht, kunt u de kliniek verlaten. U krijgt instructies voor de nazorg en de medicatie (pijnstilling)

Risico`s
Ziektes zoals diabetes mellitus (suikerziekte) en parodontitis zijn risicofactoren voor het niet goed gaan van de behandeling. Gewoontes zoals roken en knarsen geven ook een verhoogd risico op falen van de behandeling. Na het plaatsen van implantaten is het ook van groot belang om de mondhygiëne optimaal te houden, en er mag absoluut niet gerookt worden. Jaarlijkse controles bij de tandarts en mondhygiëniste zijn onderdeel van een goede mondhygiëne.

Pijn
Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u wat pijn ervaren. U krijgt eventueel op advies van de kaakchirurg een recept voor een pijnstiller mee. We raden u aan om met deze pijnstiller te beginnen nog voordat de verdoving is uitgewerkt.

Zwelling
Na de behandeling kan uw wang en/of lip gaan zwellen. Dit is een normaal gevolg van de behandeling. Om de zwelling te beperken geven wij u eventueel na de behandeling een coldpack mee. U kunt ook thuis een washandje gevuld met ijsblokjes tegen uw wang houden. We raden aan om een kwartier per keer te koelen, met tussensporen van enkele minuten. De wang mag niet bevriezen. Houd u rekening met bevriezen van de huid, wikkel altijd de coldpack in een theedoek zodat de koude coldpack uw verdoofde huid niet kan beschadigen. De eerste twee tot drie dagen kan uw wang en/of lip flink gezwollen zijn. Na zeven tot tien dagen is de zwelling meestal verdwenen.

Eten en drinken
In principe kunt u na de behandeling en na het uitwerken van de lokale verdoving alles eten en drinken, echter vermijd heel hard voedsel (zoals bv stokbrood e.d.) in direct contact met het implantaat. Dit omdat het implantaat moet vastgroeien.

Mondhygiëne
Voor een snelle genezing van de wond is een goede mondhygiëne belangrijk.

  • U kunt uw tanden en kiezen poetsen zoals u gewend bent, waarbij u wel wat voorzichtiger bent bij de wond.
  • De eerste week moet u uw mond nog twee keer per dag spoelen met de voorgeschreven mondspoeling.
  • Als u twee implantaten in uw onderkaak heeft gekregen voor een klikgebit, mag u gedurende één week uw prothese onder niet dragen, daarna mag uw tandarts de prothese aanpassen zodat u hem weer kunt dragen.

Lichamelijk inspanning
Zware lichamelijke inspanning en sport zijn soms niet mogelijk. U voelt zelf het beste wanneer een bepaalde houding of activiteit tot klachten leidt. Bij een grote lichamelijke inspanning is de kans op een nabloeding groter.

Koorts
Na de behandeling kunt u wat verhoging hebben. Na drie tot vier dagen neemt de verhoging meestal af.

Een arts waarschuwen
We raden u aan om contact op te nemen met Haaglanden Clinics als u last krijgt van:

  • Koorts boven 38,5 graden.
  • Een forse nabloeding.
  • Een toename van de zwelling en slikklachten 3-5 dagen na uw behandeling.

Controle
Na uw behandeling krijgt u een afspraak mee voor een controle:

  • De eerste controle vindt ongeveer 2 weken na de behandeling plaats. Er zal mogelijk een röntgenfoto ter controle gemaakt worden. Is alles goed en heeft u geen klachten, dan komt u na twee maanden terug voor controle.

Naar de tandarts
Als u een implantaat heeft gekregen moet deze 2 tot 4 maanden vastgroeien in uw kaakbot. Pas daarna kunt u bij uw tandarts een afspraak maken voor het starten van de prothetiek.

Tot slot
In deze folder hebben wij een algemeen beeld gegeven van het verloop van de behandeling en de periode hierna. Het kan zijn dat uw behandeling anders verloopt dan hier is beschreven. Wij stemmen uw behandelplan af op uw situatie.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Belt u dan gerust met Haaglanden Clinics, van maandag t/m vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 08.30-12.15 uur en van 13.00 -17.00 uur, telefoonnummer 070 2212121. Indien er sprake is van spoed of van urgente klachten na de openingstijden van Haaglanden Clinics, belt u dan met de Spoedeisende hulp van het Haaglanden Medisch Centrum, telefoonnummer 088 9792380.

Geeft u duidelijk aan dat u bent behandeld door een kaakchirurg van Haaglanden Clinics en dat er afspraken zijn dat u voor nazorg wordt geholpen door het HMC.

Een impressie van Haaglanden Clinics GREEN

Geen zin in lange wachttijden?
Bij ons wordt u snel geholpen!