Nazorg na een Kaakchirurgische Behandeling bij HaaglandenClinics 

U heeft een chirurgische behandeling gehad aan uw kaak. In deze folder informeren wij u over de leefregels na deze behandeling bij Haaglanden Clinics. Het is van belang dat u deze instructies opvolgt voor een goede nazorg en optimale genezing.

De eventuele klachten gedurende de eerste week kunnen zijn:

 • Pijn.
 • Slikklachten en beperkte mondopening.
 • Een algemeen gevoel van ziek zijn met een verhoogde lichaamstemperatuur.
 • Een zwelling in en buiten de mond, vooral ’s ochtends kan deze zwelling aanzienlijk zijn.

Deze klachten nemen ongeveer na een week af.

Verwijderen gaasje/nabloeding:
Na sommige behandelingen wordt er een gaasje op de wond aangebracht. U moet een half uur goed op het gaasje dichtbijten om te zorgen dat het bloeden stopt. Indien het wondje thuis opnieuw bloedt, dan kunt u een gaasje, servet, of zakdoek opvouwen en hier nogmaals een half uur op dichtbijten. Het is normaal dat de eerste dagen er een beetje (oud) bloed bij het speeksel ziet. Stopt het bloeden niet, neem dan telefonisch contact op.

Wondgenezing:
Voor een goede genezing van de wond is het van groot belang:

 • De eerste 24 uur niet spoelen of spugen.
 • De tanden normaal poetsen, met uitzondering van het wondgebied.
 • De eerste week niet roken en geen alcohol gebruiken.
 • Het eventueel voorgeschreven mondspoelmiddel gebruiken vanaf de dag na de ingreep.
 • Heeft u een monoject spuitje meegekregen? U kunt na 48 uur na de behandeling het wondje in de onderkaak na elke maaltijd uitspoelen met lauw, zout water. Dit kunt u doen totdat het wondje is genezen en u er niet meer in het wondje komt met het spuitje

Mocht u na uw extractie de wens hebben voor het plaatsen van een implantaat, dan is het gebruikelijk om maximaal 3 maanden te wachten met het vervolg voor uw behandelplanning van het implantaat. Dit in verband met het voorkomen van botverlies en het volledig herstellen van de extractie omgeving.

Antibiotica:
Heeft u een antibiotica van uw arts voorgeschreven gekregen en heeft u bijwerkingen zoals jeuk, huiduitslag of andere bijwerkingen? Neemt u dan direct contact op met de kliniek, ook bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.

Verdoving:
De verdoving werkt na twee tot vier uur langzaam uit. Tot de verdoving is uitgewerkt is het verstandig om niks te eten en drinken om zo brandwonden en bijtwonden te voorkomen.

Pijn:
Na het uitwerken van de verdoving kunt u pijn krijgen. Deze pijn kan een week aanhouden. Als u een recept voor pijnstillers hebt gekregen van de arts, gebruik deze volgens instructie. U kunt het recept ophalen bij uw apotheek. Eventueel kunt u aanvullend paracetamol gebruiken.

Koorts:
De eerste paar dagen na de behandeling kunt u wat verhoging hebben. Is uw temperatuur boven de 39 graden? Neem dan contact op met kliniek.

Zwelling:
Bij thuiskomst kunt u het behandelde gebied koelen met ijsklontjes of een Ice pack, ingewikkeld in een handdoek. U legt het koude kompres uitwendig op het operatie gebeid. De eerste twee dagen kunt u dit een aantal keer per dag gedurende 15 minuten herhalen. Door de ingreep kan uw wang de dag na de behandeling gezwollen zijn. De zwelling neemt na vier of vijf dagen langzaam af.

Beperkte mondopening en slikklachten:
Als er bewegingsbeperkingen van de kaak en of slikklachten optreden, zullen deze klachten gewoonlijk binnen enkele dagen verminderen en verdwijnen. Neemt de zwelling na drie tot vier dagen toe en gaat deze gepaard met koorts? Neemt u dan contact op met de kliniek.

Hechtingen:
Eventuele hechtingen lossen vanzelf op binnen één tot drie weken, tenzij anders is vermeld door de kaakchirurg.

Zon:
Wij adviseren u de eerste dagen bij warm weer niet met u hoofd in de zon te gaan!

Wanneer contact opnemen met Haaglanden Clinics:

 • Bij toename van de zwelling na vijf dagen.
 • Bij hevige koorts boven de 39 graden.
 • Bij een nabloeding die niet reageert op 30 minuten hard dichtbijten op een gaasje, servet, of zakdoek.
 • Een blijvend verdoofd gevoel van de kin, lip, of tong.

Bel voor contact met Haaglanden Clinics van maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 met 070 221 21 21.

Indien er sprake is van spoed of van urgente klachten na de openingstijden van Haaglanden Clinics, belt u dan met de Spoedeisende hulp van het Haaglanden Medisch Centrum, telefoonnummer 088-9792380.

Geeft u duidelijk aan dat u bent behandeld door een kaakchirurg van Haaglanden Clinics en dat er afspraken zijn dat u voor nazorg wordt geholpen door het HMC.

Een impressie van Haaglanden Clinics GREEN

Geen zin in lange wachttijden?
Bij ons wordt u snel geholpen!