Terugroepactie Philips slaapapneu- en beademingsapparatuur

Artikel aangemaakt op 1 september 2021

Philips heeft bekend gemaakt dat zij verwachten per eind september in Nederland te starten met het reparatie- en vervangingsprogramma van de betrokken DreamStation 1 van het eerder aangekondigde veiligheidsbericht. Philips verwacht dit programma binnen ongeveer 12 maanden af te ronden.

Zodra de reparatiesets of vervangende producten daadwerkelijk beschikbaar zijn, kunnen Mediq, de andere CPAP-leveranciers en artsen/ziekenhuizen samen met Philips het reparatie- en vervangingsprogramma gaan plannen. Het zal helaas nog wel enige tijd duren voordat we alle reparatiesets en producten van Philips hebben ontvangen, alles hebben ingepland en u kunnen informeren wanneer uw apparaat gerepareerd of vervangen gaat worden.

We blijven u op de hoogte houden via deze website en u kunt tevens de website van Mediq raadplegen. U hoeft uw apparaat niet te registreren op de website van Philips. Mediq heeft dit al voor u gedaan.


Artikel aangemaakt op 31 juli 2021

Hier treft u de laatste nieuwsupdate aan van de firma Mediq die naar patiënten zijn verstuurd die in het bezit zijn van een Philips Dreamstation 1.  De verstuurde brief kunt u hieronder lezen;

In navolging op onze eerdere berichten houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de veiligheidsmelding die Philips heeft afgegeven op bepaalde slaap- en beademingsapparaten.

Advies Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In onze vorige e-mail hebben wij u op de hoogte gebracht van de reactie en het advies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hun algemene advies, in samenwerking met behandelaars, is:

‘Uit alle op dit moment beschikbare gegevens tezamen blijkt geen veiligheidsrisico dat significant opweegt tegen de medische risico’s die aan de orde zouden zijn bij het stoppen van het gebruik van deze apparatuur. De algemene aanbeveling is daarom zowel voor wat betreft de beademingstoestellen, als voor de apneu-slaapondersteuningsapparatuur, de therapie voort te zetten.’

Heeft u dit bericht gemist? U kunt hier het volledige document van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nalezen.

Samenwerken aan een actieplan
In de tussentijd werken wij en alle partijen hard verder aan een actieplan voor reparatie of vervanging van de getroffen apparaten. We hebben de eerste informatie van Philips ontvangen op basis waarvan we de eerste stappen kunnen zetten om tot een goed actieplan te komen. Met dit plan bepalen we als hulpmiddelenzorgbedrijf, in samenwerking met onder meer de branchevereniging FHI en vereniging van longartsen, welke acties er nodig zijn om een zorgvuldige omruil of reparatie uit te voeren. En in welke volgorde deze moeten worden opgepakt zodra de reparatiekits en/of vervangende apparaten beschikbaar worden gemaakt door Philips.

Zodra we meer weten, krijgt u vanzelfsprekend weer bericht van ons. Ook melden we nieuwe informatie direct via onze website. Tot het actieplan klaar is, kunnen we geen apparaten repareren of omwisselen.

Meer informatie
We doen ons uiterste best om u de best mogelijk zorg te bieden en begrijpen hoe u zich voelt door deze veiligheidswaarschuwing. Helaas duurt het naar verwachting nog enkele weken voordat we meer duidelijkheid kunnen geven. Houd daarom www.mediq.nl/meldingphilips in de gaten voor de meest recente informatie over de veiligheidsmelding van Philips.


Artikel aangemaakt op 16 juli 2021

In navolging op onze eerdere berichten houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de veiligheidsmelding die Philips heeft afgegeven op bepaalde slaapapneu apparaten. Langs deze weg willen wij u graag wijzen op de zojuist gepubliceerde aanbeveling.

Behandelaars en IGJ: beademingsapparaten van Philips blijven gebruiken

De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover nu bekend geen risico op gezondheidsschade. De betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing komen samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn.

Philips waarschuwde vorige maand over verschillende CPAP-, BiPAP- en beademingsapparaten. In deze apparaten is een schuim gebruikt waarbij deeltjes los zouden kunnen komen. Die zouden ingeademd kunnen worden. Ook kunnen er vluchtige stoffen vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn. Philips heeft hier zelf onderzoek naar gedaan en de inspectie heeft daarnaast onafhankelijke deskundigen om een oordeel gevraagd.

De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen. De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken. De NVALT, de Centra voor Thuisbeademing en de inspectie hebben hiervoor een gezamenlijke aanbeveling aan de behandelende artsen opgesteld.

Philips zal een deel van de apparaten vervangen door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Deze acties hebben tijd nodig. Hoewel de eerste resultaten geen significante risico’s aantonen, is het belangrijk dat Philips meer onderzoek doet. Het onderzoek dat al gedaan is, is te beperkt om schadelijke langetermijneffecten uit te kunnen sluiten.

Het actieplan op basis waarvan reparatie of vervanging van uw apparaat plaats zal vinden, zal helaas nog enige tijd op zich laten wachten. Intussen zijn alle Philips-apparaten die via onze leverancier Mediq geleverd zijn en onder deze veiligheidsmelding vallen, bij Philips geregistreerd. Dit betekent dat alle Philips apparaten die onder deze veiligheidsmelding vallen, voor eventuele reparatie of vervanging worden ingepland. Hiervoor hoeft u niets te doen.

Houd aub onze website in de gaten voor de meest recente informatie over de veiligheidsmelding van Philips. U kunt ook de website van de leverancier Mediq raadplegen www.mediq.nl/meldingphilips.

Lees hier het volledige document van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd.


Artikel aangemaakt op 19 juni 2021

Advies artsen op veiligheidsmelding van Philips

Na de eerste melding van Philips afgelopen maandag over een mogelijk veiligheidsrisico van haar slaapapneu- en beademingsapparaten, heeft Philips meer informatie gedeeld in een Europese Field Safety Notice. Vervolgens heeft de vereniging van artsen haar advies gegeven. Graag informeren wij u hierover.

Aangepaste waarschuwingsmelding van Philips

Philips verzoekt u contact op te nemen met uw arts voordat u uw voorgeschreven therapie verandert. Bepaal samen met uw arts of het voordeel van het voortzetten van therapie met uw apparaat zwaarder weegt dan de risico’s die Philips benoemt. Philips adviseert om de website van uw ziekenhuis/behandelcentrum te raadplegen voor het advies van uw arts.

Reactie van vereniging van artsen

In reactie hierop hebben de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland op vrijdag 18 juni 2021 een advies uitgebracht dat wij graag met u delen:

“Wij achten het niet gewenst om op dit moment in algemene zin patiënten te adviseren te stoppen met het gebruik van de genoemde apparaten tot er meer informatie is.” Lees hier het volledige advies.

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?

Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt, zoals de informatie nu bekend is, een plan om alle apparaten op termijn te repareren of te vervangen. In Nederland werken wij samen met Philips, Mediq, andere CPAP-leveranciers en artsen/ziekenhuizen aan een actieplan om dit uit te voeren. Zodra dit actieplan is uitgewerkt, informeren we u over de vervolgstappen.

Kan ik nu al mijn apparaat omwisselen?

We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid heeft gezorgd en dat u uw apparaat zou willen omwisselen. Alle apparaten in Nederland zullen worden gerepareerd of vervangen. Tot het actieplan klaar is, kunnen er geen apparaten omgewisseld worden. We informeren u hoe dit proces gaat lopen en wat de planning gaat worden. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips. In Nederland doet uw leverancier Mediq dit voor u.

Meer informatie?

Helaas hebben wij nog geen antwoord op al uw vragen. Houd daarom onze website en die van onze leverancier Mediq, in de gaten voor de meest recente informatie over deze waarschuwingsmelding van Philips. We zullen u via onze website op de hoogte houden en daarnaast zal Mediq u ook via e-mails of brieven informeren zodra er nieuwe informatie is.


Artikel aangemaakt op 14 juni 2021

Wat is het probleem? 

Philips roept slaapapneu- en beademingsapparaten terug vanwege gezondheidsrisico’s. De teruggeroepen slaapapneu-apparaten zijn van o.a. de eerste generatie Dreamstations. Het schuim erin kan afbrokkelen als de machine niet op de juiste manier wordt schoongemaakt. Het probleem is door Philips zelf opgemerkt na test van het apparaat. Lees het nieuwsbericht van Philips.

Wanneer ontstaat dit veiligheidsrisico?

Het veiligheidsrisico kan ontstaan wanneer het apparaat met bijvoorbeeld de schoonmaakmethode Ozon wordt schoongemaakt. Daarnaast kan het ontstaan wanneer het apparaat in een hete of vochtige omgeving staat. Onze leverancier Mediq maakt alleen gebruik van goedgekeurde schoonmaakmethodes en maakt geen gebruik van Ozon.

Welke apparaten gaat het om?

Het gaat om diverse slaapapneu- en beademingsapparatuur van Philips. Als patient van Haaglanden Clinics heeft u een apparaat gekregen van leverancier Mediq. Mediq levert o.a. ook slaapapneu-apparaten van Philips dus de kans bestaat dat u een teruggeroepen slaapapneu-apparaat heeft gekregen. Bekijk hier het complete overzicht van de teruggeroepen slaapapneu-apparaten.

Wat moet ik nu doen?

Gebruikt u een van de genoemde apparaten? Dan adviseert Philips om het apparaat niet meer te gebruiken en met uw arts te overleggen. Het precieze risico is onduidelijk, waardoor het voor uw behandelaar helaas niet mogelijk is om de risico’s van wel of geen gebruik tegen elkaar af te wegen. Het is daarom voor uw behandelaar op dit moment niet mogelijk om u een gedegen medisch advies te geven over het wel of niet gebruiken van de CPAP. Patiënten zullen daarom op dit moment voor zichzelf moeten afwegen of de voordelen van het gebruik van CPAP opwegen tegen de potentiële gezondheidsrisico’s totdat er meer duidelijk is.
Gebruikt u een apparaat van een ander merk dan Philips? Dan gaat deze melding niet over uw apparaat en hoeft u verder niets te doen.

Philips heeft op 26 april al een melding gemaakt. Hoe zit dit? 

Op dat moment was er nog geen sprake van een terugroepactie. Mediq is wel gestart met het uitleveren van de nieuwste Dreamstation 2, waarvoor geen veiligheidsrisico bestaat. Mediq heeft een beperkte voorraad van deze nieuwste Dreamstation en tevens alternatieve apparatuur van Resmed.

Kan ik op korte termijn een vervangend apparaat ontvangen?

Alleen in Nederland zijn er al 50.000 slaapapneupatiënten in het bezit van een apparaat van Philips. U kunt zich voorstellen dat dit voor een enorme vraag aan vervangend apparatuur zorgt. De voorraad van vervangende apparatuur is dan ook beperkt. U kunt erop vertrouwen dat de CPAP-leveranciers er alles aan doen om dit aan te vullen.

Wanneer informeren wij u verder

We houden u op de hoogte via dit nieuwsbericht. Tevens kunt u de website van de leverancier raadplegen op mediq.nl/actueel voor de meest recente informatie. Ondertussen is Mediq samen met alle andere leveranciers in overleg met Philips en in afwachting van nadere instructies vanuit Philips. Ook zoeken de leveranciers afstemming met de vereniging van artsen die actief zijn op het vlak van slaapapneu. Er wordt verwacht eind deze week meer te kunnen zeggen over het Plan van Aanpak. Houd onze website in de gaten, hier vindt u de actuele informatie.

Wat vindt de ApneuVereniging van deze vrijwillige terugroepactie?

 Hier vindt u de berichtgeving van de ApneuVereniging over dit onderwerp.

Wij staan voor u klaar

Bel voor informatie of een afspraak: 070 221 21 21

Vijf jonge enthousiaste kaakchirurgen werkzaam in het HMC helpen u nu ook graag van uw klachten af in Haaglanden Clinics